Es consideren persones amb altes capacitats aquelles que tenen un coeficient intel·lectual superior a 120. És important conèixer les característiques d’una persona amb aquest diagnòstic, ja que moltes vegades passen per diagnòstics erronis o per desapercebuts. Per això és important que, si observem algunes de les característiques que us exposarem a continuació, puguem fer una avaluació de la mà d’un professional per poder ajudar a la persona.

Les persones amb altes capacitats solen ser molt observadores i curioses. Gairebé sempre desenvolupen interessos intensos, als quals dediquen molt de temps. Pel que fa a capacitats, reflecteixen una gran memòria i capacitat d’atenció i a l’hora de raonar mostren grans habilitats argumentatives. També posseeixen una gran capacitat d’abstracció, conceptualització i capacitat de resumir de manera òptima. El seu pensament normalment és fluid i flexible, i utilitzen un vocabulari ric i peculiar. Quan se’ls presenta una situació difícil són resolutius/ves i pràctics/ques.

Pel que fa a l’aprenentatge, mostren una velocitat més ràpida en comparació al seu grup d’iguals. Moltes vegades en l’àmbit escolar presenten desmotivació i passivitat pel contingut o per aprendre, poden mostrar-se inquiets/es i fins i tot avorrits/des i absorts/tes en el món de les seves idees.

Pel que fa a temes socials i emocionals, tenen una alta sensibilitat emocional i física, de vegades presenten hipersensibilitats. Són persones molt justes i que presenten preocupació per l’equitat. El seu humor els/les caracteritza, doncs els agrada molt fer broma de manera complexa. Busquen relacions socials amb gent gran que ells/es amb els que poden tenir converses més complexes i menys banals. Es frustren molt davant de velocitats lentes pel que fa a accions, repetitives i monòtones.

Cal tenir en compte la unicitat de cada persona i no diagnosticar sense fer una bona i complexa avaluació amb un o una professional especialitzada en l’àmbit. Tot i així us recomanem tenir en compte algunes de les característiques plantejades, sobretot aquelles persones que treballen amb nens i nenes cada dia per poder reconèixer peculiaritats que poden arribar a ser coherents amb un diagnòstic d’altes capacitats.

Us animem a compartir el contingut si us ha semblat interessant i a seguir les nostres publicacions!

L’Equip de Somni Psicologia

Hola, ¿ te puedo ayudar?