El vincle terapèutic és el motor de qualsevol teràpia. És important que la persona que assisteixi a teràpia tingui una bona connexió amb el/la terapeuta, que segueixin els mateixos objectius i que, en sentir com parla i com concep els pensaments de la persona, aquesta visqui que està sent entesa i escoltada i que les pautes que li proposa es dirigeixen a complir els seus propis objectius.  

Des de Somni Psicologia creiem important fer una primera visita gratuïta per poder conèixer el cas i obtenir informació sobre la demanda que porta el/la pacient, per veure si la professional pot ajudar-lo/la i perquè el/la pacient vegi com es sent: en l’espai en el qual està i si es sent còmode/a amb la professional amb la qual interactua. Venir a teràpia no s’ha de convertir en una obligació, sinó en una necessitat personal i que sigui un espai d’ autocura, on es senti fora de judicis.   
 
Cal distingir el vincle terapèutic amb infants/es, adolescents i adults/es. Els nens i les nenes també necessiten sentir-se a gust, i que les sessions li semblin atractives. Per aquest motiu, es pot treballar a través del joc o a través dels seus interessos. És així com es poden obrir i expressar les seves preocupacions. També per això no s’ha de ser gaire directiu amb les necessitats/objectius que han exposat els seus pares des de l’inici de la teràpia, ja que es poden mostrar inhibits/des o invaïts/des si els parlem de temes que ells/es encara no han comentat.  

En el cas dels/de les adolescents el vincle terapèutic s’ha de generar a través de les necessitats pròpies del o de la adolescent, ja que ells/es tenen més clar les seves inquietuds o preocupacions i tendeixen  a expressar-ho de primeres. De tota manera, igual que amb els infants i els adults en les primeres sessions s’ha d’establir  una bona comunicació  i pactar uns objectius entre professional/pacient.  Necessiten eines que els serveixin en el seu dia a dia, ja que si observen que no hi ha canvis en els seus “problemes” és possible que vulguin deixar d’assistir a teràpia .  

Els/les adults/es tenen una demanda ja molt establerta abans d’iniciar teràpia, però el vincle terapèutic segueix sent el motor de tot el procés terapèutic, atès que es necessiten sentir a gust amb el/la professional i veure què van en una mateixa direcció. El/la professional s’ha d’adaptar  a les seves demandes en un inici i fomentar un ambient de confiança amb el/la adult/a. Malgrat això, si el/la professional observa que cal treballar altres objectius terapèutics a part dels que el/la pacient ha exposat, un cop tinguin un vincle segur, haurà de  comentar-ho de manera oberta per veure si procedeix treballar-ho o, al contrari, és quelcom que no li preocupa.  

Tornant a l’anteriorment exposat, considerem rellevant donar un primer espai sense cap tipus de compromís perquè el/la pacient o els pares del o de la pacient exposin la informació que creuen imprescindible, i que valorin durant un o dos dies si s’han sentit bé amb el/la professional per prendre la decisió d’iniciar teràpia en aquell lloc o buscar alternatives. Els/les professionals són molt conscients que cada persona és única i que depenent de la demanda potser es pot valorar derivar a un altre professional que sigui especialista en els temes o les demandes que tingui el/la pacient.  

Com a consell, si busques ajuda terapèutica i veus que el/la professional no segueix la teva línia de demanda o la manera que et proposa de treballar no és compatible amb la teva forma de ser o d’actuar, no tinguis por a dir-li de manera explícita, ja que el professional no ho viurà pas com un atac, ni molt menys! I finalment, recorda que sempre pots decidir provar canviar de terapeuta. Aquest és el teu dret! Potser amb la nova persona et sentiràs millor i et serà més útil! 

 

Esperem que us hagi resultat molt interessant! Fins el proper dimecres! 

 

L’Equip de Somni Psicologia 

 

Hola, ¿ te puedo ayudar?