Avui, 8 de març, és el dia internacional de la dona.  

I avui volem parlar sobre la socialització diferencial per a poder connectar amb les nenes que són les futures dones de la nostra societat.   

Però què és la socialització diferencial?  

No és sorpresa per a ningú que als homes i a les dones se’ns educa de manera diferent. Sí, malgrat anar als mateixos centres educatius, viure en una mateixa família o ser reflex d’unes lleis que pretenen anar trencant a poc a poc amb els biaixos de gènere. Hi ha una certa diferència, subtil o fins i tot invisibilitzada, que pot marcar el desenvolupament dels uns i les altres.  

Sempre us parlem del desenvolupament de la personalitat, els patrons de conducta i la manera de pensar com un conjunt de trets que són adquirits a través d’un llarg procés d’aprenentatge que s’inicia des del moment del naixement i s’allarga fins al moment actual de cada individu.  

En moltes ocasions, aquest conjunt de trets ve derivat dels coneixements, personalitat i altres aspectes intrínsecs de les persones que estan a l’entorn de l’individu. Sobretot, d’aquelles que l’eduquen durant la infància: família, educadors/es, mitjans de comunicació, amistats…   

La socialització diferencial fa referència a les actituds, valors, expectatives i rols que s’atribueixen de manera diferent segons el gènere a nens i nenes. I implica estils cognitius, conductuals i actitudinals diferents en l’edat adulta, que venen desenvolupant-se des de la primera infància.   

I què podem fer per a evitar que això passi amb les nostres nenes?  

Principalment, intentar treballar-nos a nosaltres com a persones del seu entorn. Intentar evitar uns certs comentaris o biaixos de pensament. Conèixer-nos, identificar aquells trets que podem estar promovent i establir un espai de comunicació obert en l’entorn familiar. 

Esperem que us hagi semblat interessant l’article i que pugui ser útil per a ajudar a les vostres filles en un futur.  

Fins a la setmana que ve!  

L’Equip de Somni Psicologia 

Hola, ¿ te puedo ayudar?