Com treballar els cercles de confiança amb persones amb TEA?

Com treballar els cercles de confiança amb persones amb TEA?

Les relacions socials són les interaccions que es donen entre dues o més persones. Són bàsiques per a la supervivència, atès que els éssers humans som éssers socials. En tenir relacions socials, les persones establim vincles: amistosos, de companys, sentimentals o familiars. L’objectiu de tenir relacions socials és fomentar la qualitat de vida i comptar amb un suport per solucionar o enfrontar-nos a situacions que, per les seves característiques, poden ser complexes de resoldre per un/a mateix/a.  

De vegades, les persones amb diagnòstic de Trastorn de l’Espectre de l’Autisme presenten dificultats per saber distingir els diferents grups socials que existeixen i els diferents graus de confiança que s’han d’establir amb ells. 

Així doncs, des de Somni Psicologia us oferim eines per treballar amb aquestes persones els diferents grups i graus de confiança.  

Per identificar quin tipus de relació tenim amb una persona, és important que diferenciem els qui típicament formen part de cada grup (desconeguts, coneguts, companys, amics i família). Podem treballar-ho proposant diferents persones i que ells/es vagin categortizant als grups, per exemple: tiet (família), el forner (conegut), noia a la que conec des de petit i ha vingut moltes vegades a casa meva (amiga), companys de classe (company), entre d’altres. 

Seguidament, els hi comentem què és la confiança i els dos nivells que poden existir. La confiança en una relació interpersonal implica que suposem que l’altra persona vetllarà pel nostre interès, serà honesta, tindrem seguretat per actuar com som. Un nivell baix de confiança, implica que hem de ser previnguts/des amb les nostres accions i seguir més la norma social, mentre que un nivell alt de confiança ens dona la llibertat de poder actuar i expressar-nos de forma més natural i menys estereotipada.  

Cal també establir un nivell de protecció a l’hora de compartir secrets amb una persona, segons la confiança que tinguem amb aquesta. Un nivell alt implicarà que només podem compartir informació irrellevant, com comentar el dia que fa o una notícia del moment, mentre que un nivell de protecció baix, implica que podem compartir tots els nostres secrets més íntims i pudorosos.   

Una vegada exposada aquesta diferenciació, podeu treballar amb ells/es a través d’exemples reals o ficticis com ara: “a qui li podem explicar que a casa hi ha un problema econòmic?”. Un altre exemple podria ser: “a qui podem abraçar sense demanar permís?” Elles i ells han de donar la resposta dient un dels grups: coneguts, desconeguts, companys, amics o famílies. A més, podem exposar com se sentiria la gent més propera a ells/es si expliquen segons quina cosa de la família o dels seus amics i quines conseqüències pot generar.  

 

Si voleu saber més sobre dinàmiques per treballar amb persones amb TEA, deixeu-nos un comentari i així ho farem! Fins la setmana vinent! 

L’Equip de Somni Psicologia 

Hola, ¿ te puedo ayudar?