Escapa i coopera

Escapa i coopera

Has sentit a parlar alguna vegada dels escape room? És una forma d’entreteniment que s’ha donat molt a conèixer en els últims anys. 
 
Els primers van ser duts a terme per enginyers de Silicon Valley, que van crear un joc de escape room basat en les novel·les de Agatha Christie l’any 2006, i a poc a poc van anar expandint-se i arribant a la resta del món, convertint-se en una de les formes d’entreteniment per excel·lència. 
 
Es tracta d’un joc físic i mental en equip, que consisteix a aconseguir escapar d’una habitació, ambientada i amb una temàtica coneguda prèviament, resolent enigmes, endevinalles, misteris i superant tota classe de proves. L’estar tancat en una habitació pot no ser literal, perquè existeixen alguns que poden transportar-se d’un lloc a un altre i fins i tot que es fan en línia, i que requeriran molt més de la nostra imaginació per a l’ambientació. 
 
Una de les claus d’un escape room, és que existeix un límit de temps per a aconseguir sortir de l’habitació, per la qual cosa la rapidesa i l’adrenalina es converteixen en dos factors clau en aquesta activitat. 
 
A més d’un moment de diversió i d’oci, realitzar escape rooms ens aporta molts altres beneficis com: 
 
1. Estimulació Cognitiva: En resoldre enigmes i tenir un temps determinat, augmentem la nostra concentració i focalitzem molt més la nostra atenció. A més, havent de retenir informació al llarg d’aquests exercitem la nostra memòria gairebé sense adonar-nos. 
 
2. Desconnectar de la rutina: Concentrar-nos en allò que estem fent, i no tenir elements distractors com a telèfons mòbils, ens permet oblidar-nos per un temps de la realitat de fora, les nostres obligacions, preocupacions, i centrar-nos només en allò que estem fent. 
 
3. Treballar sota pressió: Com hem dit anteriorment, l’adrenalina juga un paper clau en aquesta mena d’activitats, per la qual cosa haurem d’aprendre a controlar la pressió i els nervis, per a aconseguir organitzar-nos, resoldre les diferents proves i aconseguir mantenir la calma per a ser el més eficients possible malgrat la pressió. 
 
4. Desenvolupar la resiliència: És d’esperar que no tot ens sortirà sempre a la primera, que cometrem errors i que haurem d’intentar diverses vegades una mateixa cosa fins a aconseguir-la. Perseverar en allò que intentem resoldre ens permetrà desenvolupar i fomentar la nostra capacitat de resiliència. 
 
5. Millorar l’autoestima: Ser capaços i capaces de resoldre un enigma, superar una prova, ajudar a l’equip, etc. ens fa sentir millor amb nosaltres mateixos/es i valorar-nos molt més. A més, en els escape room podem sentir que les nostres habilitats són reconegudes i imprescindibles perquè tot l’equip aconsegueixi escapar. 
 
6. Treballar l’atenció: En la majoria de escape room ens trobem amb molts estímuls alhora, per la qual cosa en ells treballarem la nostra atenció, intentat focalitzar-la en allò que ens interessa en aquest moment i evitant distreure’ns amb altres estímuls. A més, haurem de mantenir l’atenció durant un període llarg de temps, per la qual cosa alhora estarem estimulant la nostra atenció sostinguda. 
 
7. Treballar en equip i cooperar: En un escape room el treball en equip és la clau de l’èxit, per la qual cosa haurem de comunicar-nos de manera assertiva, interactuar en tot moment amb una bona comunicació, organitzar-nos entre nosaltres, prendre decisions, defensar els nostres punts de vista, empatitzar amb els altres companys/es, etc. L’adrenalina a vegades ens pot jugar males passades i fer que la nostra comunicació no sigui l’adequada, per la qual cosa podem aprofitar per a intentar comunicar-nos de manera assertiva en tot moment, malgrat la pressió. 

Esperem que l’article us hagi semblat interessant i us animem a explicar-nos les vostres experiències amb els escape room! 
 
L’Equip de Somni Psicologia 

Hola, ¿ te puedo ayudar?