Estimulació emocional i infancia

Estimulació emocional i infancia

Es considera la infància com el període del desenvolupament més important i significatiu per a la formació de l’individu. És en aquesta etapa en la qual s’estableixen les bases per al seu futur desenvolupament en totes les àrees: emocional, cognitiva, social i emocional. 
 
Aquesta etapa està marcada especialment pel creixement físic, el desenvolupament sensorial i perceptiu, el desenvolupament del llenguatge i altres formes d’expressió; i les habilitats intel·lectuals, socials i emocionals. 
 
Quan parlem de la infància, parlem d’una etapa en la qual les estructures neurofisiològiques i psicològiques es troben en ple procés de maduració. És a dir, durant aquesta etapa el nostre sistema nerviós i el nostre cervell estan en ple procés de desenvolupament i organització, per la qual cosa les experiències socials, físiques, cognitives, sensorials i emocionals que visquem durant aquesta època són crítiques i crucials per a la formació de la nostra estructura i funcionament cerebral. 
 
És conegut per tots que els primers anys de vida són els que tenim una major plasticitat cerebral, per la qual cosa l’estimulació i l’educació adquireixen un paper fonamental, a causa de la necessitat i importància de fomentar aquestes connexions neuronals que s’estan creant. Als deu anys d’edat, el cervell elimina les connexions més febles, per la qual cosa només romandran aquelles que han estat reforçades i estimulades a través de l’experiència. 
 
Amb tot això, queda clara la importància d’estimular les diferents àrees de desenvolupament al llarg de la infància, especialment durant la primera infància. En l’article d’avui, volem centrar-nos especialment en el desenvolupament a nivell emocional i en la importància que té l’estimulació de les habilitats emocionals en aquesta etapa del desenvolupament. 

Beneficis de l’estimulació emocional en la infància 

 • Importància d’estimular totes les àrees (social, cognitiva i emocional) a causa de la connexió existent entre elles i el seu desenvolupament. 
 • Emocions com a element comunicatiu: especialment durant la primera infància, les emocions i la seva expressió li serveixen al nen/a com a element de comunicació i, per tant, el seu correcte aprenentatge i gestió tindrà per a ell o ella una funció adaptativa a l’entorn. 
 • Desenvolupar la capacitat de detectar, descriure, expressar, gestionar i controlar les seves emocions. 
 • Una millor identificació i gestió emocional, incrementa la percepció de control sobre el que els ocorre. 
 • Desenvolupar eines de gestió i resolució de conflictes. 
 • Establir relacions interpersonals més satisfactòries i estables. 
 • Augmentar la motivació, la curiositat, la percepció i la intuïció. 
 • Fomentar la resiliència. 
 • Adquirir seguretat i confiança en si mateix/a i en el món que l’envolta. 
 • Construir una bona autoestima i crear la seva identitat. 
 • Prevenir accions impulsives, conductes disruptives, agressivitat o addiccions. 

Aquests beneficis no es centren només en la infància, i és que al llarg de la nostra vida, en les diferents etapes evolutives, aniran apareixent noves situacions que aniran acompanyades d’emocions no experimentades fins llavors, o d’emocions ja conegudes, però molt més complexes. Una adequada educació i estimulació de la intel·ligència emocional durant la infància, ens permetrà tenir unes bases i eines sòlides a nivell emocional, per a poder gestionar-les de la manera més òptima. 
 

Esperem que us hagi resultat interessant! Ens veiem el proper dimecres! 
L’Equip de Somni Psicologia 

Hola, ¿ te puedo ayudar?