On està el límit de les faltes de respecte?

On està el límit de les faltes de respecte?

Sovint, venen famílies al nostre centre comentant-nos que els seus infants els falten al respecte. Tendeixen a esmentar que això va començar amb petits comentaris als quals no van donar importància i que han evolucionat a alguna cosa que no saben com controlar.

Tot i així, quan concretem aquesta demanda i fem una petita exploració de què està passant, cada família situa el llindar entre aquests comentaris inofensius i les faltes de respecte en un lloc diferent.

Això ens fa pensar: existeix un límit universal a partir del qual un comentari es converteix en falta de respecte?

Anys enrere, la resposta era un clar sí. En les escoles i les famílies tendia a predominar un estil de criança autoritari, basat en l’establiment de límits molt clars amb conseqüències bastant més extremes del que avui estem acostumats i acostumades.

En aquella època, tots els nens o nenes que s’expressaven amb un to de veu desafiant ja obtenien una reprimenda, independentment del discurs a nivell de comunicació verbal. Avui dia, per sort, això ha canviat.

Però què implica això?

Aquest canvi implica moltes conseqüències positives. La criança a través d’un estil de criança democràtic ens permet que les persones creixin amb major seguretat en si mateixes, major poder de decisió, millor gestió emocional i una salut mental més sòlida.

Tot i així, amb aquest canvi, perdem la fermesa d’aquest llindar entre el que és correcte i el que no ho és, atès que ens centrem en la individualitat de cada menor per a ajudar-lo a gestionar el seu dia a dia i posem els límits en el moment en què considerem que alguna cosa li pot portar conseqüències aversives a aquesta personeta en concret.

Això implica que una família pot considerar com falta de respecte un comentari amb un to de veu més agressiu, mentre que una altra família ho considerarà un comentari desafortunat i únicament contemplarà com una falta de respecte un insult o un cop.

Aquesta diversitat entre famílies en principi no és considerada un problema. Cadascú té dret a posar els límits on consideri i assumir les conseqüències que això suposi a casa seva.

Però quines conseqüències pot tenir aquesta diversitat d’opinions per al desenvolupament del nen o la nena?

Les conseqüències són moltes i molt diverses però el nucli central entre elles serà la falta de coherència en els límits.

Aquesta apareixerà a causa de la falta d’acord entre els límits en els diferents entorns: casa, escola, extraescolars, institut, amistats, parella, lloc de treball…. Cadascun d’ells establirà límits i conseqüències diferents, el que suposarà una gestió emocional molt més difícil d’aquests.

Com podem evitar-ho?

Hem d’intentar establir uns límits que no només es basin en el compliment dels drets i deures de tots els membres de la família, sinó que també tinguin en compte les conseqüències que pot implicar la conducta dels nostres nens i nenes en tots els altres entorns en els quals probablement es van a moure en un futur.

Esperem que us hagi resultat interessant l’article i que us ajudi a analitzar com estan sent els límits a les vostres cases. Fins a la setmana que ve!

L’Equip de Somni Psicologia

Els i les peques ens manipulen a través del plor?

Els i les peques ens manipulen a través del plor?

Qui no coneix a un pare o una mare a la qual li hagin dit alguna vegada que el seu nadó l’està manipulant?  

Es tracta d’una creença molt extensa segons la qual, els nens i nenes, ja en els seus primers mesos de vida, poden aconseguir que els seus cuidadors actuïn com ells desitgen a través del plor, i que aquesta conducta va en augment a mida que els infants creixen.  

Tot i així, els estudis científics demostren que això resulta impossible. Almenys sent tan petits, ja que encara no s’ha desenvolupat el pensament lògic i, per tant, no poden comprendre les conseqüències dels seus actes.  

Llavors, què és el que passa en aquests casos?  

El plor dels nadons és la seva única eina per a expressar les seves necessitats físiques i emocionals. Totes elles naturals i perfectament legítimes: gana, son, afecte, consol… I per què funciona aquesta eina? Perquè suposa un reclam per als seus progenitors, ja que ells sols no tenen l’autonomia per a saciar aquestes necessitats.  

El problema apareix quan el plor d’aquest nadó (o ja nen/a), comença a contraposar-se amb els límits i les necessitats de la família. Ja que, llavors, el plor comença a poder suposar un problema.  

Si a això li sumem els continus missatges de fonts externes que rebem sobre la criança dels nostres infants (tv, xarxes socials, l’altre progenitor, la família extensa, la llar d’infants, l’escola…) podem arribar a sentir que realment ens estan manipulant a través del plor.  

I què podem fer llavors?  

Tot i que ara ja sabem que els nostres nadons no ens estan manipulant perquè realment el seu cervell no està prou desenvolupat com per a fer-ho, arribarà un moment en què sí que ho estigui, i el que hem de fer és preparar-nos i ensenyar-los com gestionar les seves necessitats sense sobrepassar les nostres.  

I això, malgrat que soni molt difícil, ho podem fer des dels primers mesos de vida a través dels límits. Límits clars. Límits afectuosos. Límits premeditats. Límits que atenguin les seves necessitats, les nostres i les de les persones del nostre voltant.  

Límits que només la família directa ha de decidir i que no han de ser jutjats des de l’exterior.  

I per què parlem així dels límits?  

Perquè molta gent comprèn la criança respectuosa des de la necessitat de donar resposta a totes les necessitats dels nens i nenes, i deixen de banda els límits, comprenent-los com una forma d’autoritarisme.  

No ho són. Els límits es poden, i es deuen, posar des del respecte. Com una forma de cura del/de la menor i de la seva relació amb l’entorn. I que l’ajudaran a entendre fins a on pot arribar a través del plor, de les rabietes, de les discussions i fins i tot, de la paraula, en un futur.  

Esperem que us hagi resultat interessant. Si teniu dubtes o voleu explicar-nos la vostra experiència amb el plor dels vostres infants, no dubteu a escriure’ns.  

 Fins dimecres que ve!  

 L’Equip de Somni Psicologia 

Hola, ¿ te puedo ayudar?