El dol en la infancia

El dol en la infancia

Tant la mort com el procés de dol, continuen sent un tabú en la nostra societat, alguna cosa que intentem ocultar o que ens costa compartir. No deixa de ser curiós i incoherent, ja que tots i totes en algun moment patirem algun tipus de pèrdua i passarem per un procés de dol, és una cosa inevitable. 
 
I és que un error molt comú és entendre el dol com un procés que ocorre només després de la mort d’algú. Moltes vegades els nens, nenes i adolescents passen per processos de dol i de pèrdua, com per exemple un desengany amorós, la separació dels pares o un fracàs acadèmic; i per a ells i elles el procés és el mateix que el que passem davant una pèrdua. 
 
Existeix la falsa creença arrelada que podem protegir els nens i nenes del patiment i del dolor, i que la millor manera de fer-ho és evitar mostrar-nos vulnerables, evitar mostrar el nostre propi patiment, el nostre dolor i en definitiva els nostres propis sentiments. 
 
Ja us anticipem que això no funcionarà. Per què? 
 
Perquè el que els estem ensenyant als nens i nenes és a ignorar les emocions, amagar-les i guardar-nos-les per a nosaltres mateixos/es i no expressar-les. I no sols això, els estem traient l’oportunitat d’aprendre com gestionar aquestes situacions, ja que mostrar el nostre propi patiment i que ells i elles també puguin viure-ho amb nosaltres, ens permet que obtinguin les eines perquè, quan es trobin en aquestes situacions, sàpiguen com gestionar-les i disposin de les eines per a poder tirar endavant. 
 
Així doncs, ocultant totes aquestes emocions no els estem protegint, sinó tot el contrari, els estem eliminant l’oportunitat d’aprendre i de poder gestionar de manera òptima el seu procés de dol quan els arribi perquè, encara que no vulguem, els arribarà. 
 
Entenent llavors que és inevitable que els nens i nenes passin per aquest procés, quines diferències podem trobar entre el seu procés de dol i el d’un adult/a? 
 
El dol infantil és més curt, ja que els infants no poden sostenir de manera prolongada sentiments i emocions com el dolor o el sofriment. Pot haver-hi períodes en els quals sembli que s‘ha oblidat aquesta pèrdua i que la seva actitud i les seves emocions no vagin acord amb això, però és simplement mera supervivència. 
 
 
– Els nens i nenes tendeixen a expressar aquest dolor i aquest procés de dol durant activitats, jocs o en altres moments d’oci. En aquest moment és on solen aparèixer o fer referència a aquestes emocions i no tant en les seves conductes o a parlar de manera oberta sobre aquestes emocions. 
 
 
També pot ser que les emocions que apareguin durant el procés de dol no tinguin res a veure amb les emocions que esperaríem en aquesta mena de situacions (estar tristos, plorar, desconsol). I és que moltes vegades apareixen conductes com a ràbia, agressivitat o fins i tot a vegades no apareix cap mena de conducta que puguem relacionar amb el dol. És normal i forma part del procés, i en cada infant trobarem la manera de poder treballar-ho i gestionar-ho. 
 
 
En l’adolescència el dol és molt més semblant al de l’adultesa però, com sabem, en aquesta època es viu tot molt intensament, les emocions estan molt a flor de pell. Per això, altres tipus de dol com la pèrdua d’una amistat, un desamor o un fracàs acadèmic, es pot viure com un procés semblant al de la pèrdua d’algú, amb una càrrega emocional molt elevada. No volem desvalorar això o pensar que estan exagerant, per a ells i elles és així i cal tractar-ho com un dol, de la mateixa manera. 
 
 
I, sabent tot això, com podem ajudar com a adults i adultes? 
 
A partir dels 6 anys es recomana que puguin començar a formar part dels rituals que acompanyen la pèrdua d’algú, com pot ser un tanatori, un funeral… Tenint en compte que caldrà anticipar-los què es trobaran allà, que passarà a cada moment, per a que puguin a saber què és el que esdevindrà. També és important que tinguin una figura de referència, algú pròxim que estigui al seu costat tota l’estona i que pugui contestar tots els seus dubtes, sempre adequant el llenguatge perquè el nen o la nena sigui capaç d’entendre-ho. Per a ells i elles és una cosa nova que els generarà molta curiositat i molts dubtes, i és important poder respondre’ls tots, adaptant-los a la seva edat i comprensió. 
 
 
Quan haguem de comunicar la mort d’algú, a més d’adequar-ho a l’edat del nen o nena, és important que ho faci un parent pròxim o una persona referent per a ell/ella, intentar no haver d’esperar molt temps des de que ha transcorregut i buscant un entorn en el qual el nen o la nena se senti còmode i tranquil/l·la. 
 
 
Quan ho comuniquem, procurem no utilitzar expressions que puguin confondre a l’infant: la persona s’ha anat, la persona s’ha quedat adormida. Aquest tipus d’expressions poden generar por a no voler anar-se‘n a dormir per por de no despertar-se, pot generar dependència a no poder separar-se de les persones del seu entorn per por de que no tornin. Adequar el llenguatge, però ser clars per a evitar aquest tipus de confusions. 
 
 
Brindar espais en els quals expressar-se emocionalment, no sols el nen o nena sinó també nosaltres mateixos/es. Que siguin capaços de veure el que estem sentint nosaltres, i ajudar-los a entendre, posar paraules i gestionar el que estan sentint ells o elles. 
 
En l’adolescència és molt important que siguem els i les adultes qui brindem aquest espai, ja que moltes vegades els i les adolescents, per a no semblar diferents al seu entorn, o simplement perquè creuen que ells/es sols/es ja poden amb tot això, tendeixen a no expressar aquestes emocions. És important que brindem aquest espai, encara que pot ser que després ells o elles no ho acceptin i ho rebutgin. 
 
 
Intentar buscar una manera de reacomodar a la persona que ha mort en la nova realitat. Per exemple, buscar un espai en l’entorn que ens permeti recordar a aquesta persona en aquest espai (un lloc especial, un arbre…). Que en aquest espai el nen o nena trobi la manera de poder explicar-li alguna cosa, o si vol treure records, emocions… I és que moltes vegades un espai exterior, físic, facilita el poder treure tots aquests pensaments i/o emocions. Òbviament sempre acompanyat/ada d’un adult/a de referència que pugui anar ajudant a posar paraules i a gestionar-ho. 
 
 
 
Esperem que l’article d’avui us hagi resultat interessant i útil per a aquests moments en els quals no sabem com actuar amb els nens, nenes i adolescents. Fins la setmana vinent! 
 
L’Equip de Somni Psicologia 

Dol i emocions

Dol i emocions

Totes i tots passem per dols. Un dol no ha de ser exclusivament una pèrdua física d’una persona; podem passar per un dol per una pèrdua material, per una pèrdua emocional, per un canvi de rutina, treball, parella o altres situacions.   

Quan patim una desvinculació amb una relació, persona, animal o objecte sentim emocions diferents. Aquestes solen correlacionar-se amb les diferents fases que conformen un procés de dol. Com sempre diem, tots i totes som diferents, tenim diferents patrons de pensament, comportament i emocions, per la qual cosa, un dol no serà el mateix per a tothom, sinó únic i exclusiu de la persona que el viu. És per això que hem de respectar els ritmes i emocions de cadascú.   

Quan vivim un dol, els primers símptomes emocionals solen ser emocions desagradables, com la injustícia, la ira o la negació. No volem creure’ns el que estem passant, volem negar-ho a tota costa i no volen acceptar la pèrdua. Això comporta tensió, irritabilitat i, com dèiem, fins i tot ràbia i enuig. En aquesta primera fase, evitem parlar del tema ja que ens genera emocions difícils de gestionar. 

Una vegada apareixen aquestes emocions intenses, extremes, desagradables i fins i tot incontrolables, entrem en una fase de culpa, dolor, tristesa, frustració i nostàlgia. Aquestes emocions ens ajuden a acceptar el que no volíem acceptar a l’inici del dol.  ens sentim buits amb un sentiment de desesperança i a poc a poc acceptem la realitat que vivim. En aquesta segona fase, podem parlar de pèrdua, però ens ensorrem i ens sentim molt tristos i tristes quan ho fem. 

Després apareixen emocions menys intenses i més coherents; acceptem la realitat, podem parlar-ne, encara que apareguin moments de tristesa i aparegui molta malenconia i nostàlgia. Podem seguir la nostra rutina amb més normalitat i els sentiments són menys intensos, de manera que no interfereixen tant en les nostres tasques diàries. En aquesta tercera fase és més fàcil parlar de la pèrdua sense caure en la impotència ni en la desesperança, tot i que això no vol dir que no ens puguem enfonsar quan en parlem en alguna situació concreta. 

A mesura que passem per les tres fases emocionals, podem parlar més obertament de la pèrdua, i ens sentim més forts/es al fer-ho. Com dèiem al principi, no hauríem de tenir pressa per avançar per fases, no hi ha temps establert per a cadascuna. Tot i així, si et notes atrapat/da en alguna d’elles, pots demanar ajuda a un professional per seguir endavant i tenir un dol més sà.   

Esperem que us hagi resultat útil! Si necessiteu ajuda, teniu algun dubte o ens voleu fer algun suggeriment, sempre estarem a la vostra disposició! 

L’Equip de Somni Psicologia 

Hola, ¿ te puedo ayudar?