Persones Altament Sensibles (PAS)

Persones Altament Sensibles (PAS)

Últimament s’està parlant molt de les Persones amb Alta Sensibilitat, però de què tracta aquest concepte?

La Persona amb Alta Sensibilitat (PAS) és algú que posseeix un sistema neuro-sensorial més desenvolupat que la majoria de persones, pel que experimenta una major sensibilitat emocional i una major reactivitat del seu sistema nerviós central, és a dir, rep molta més informació sensorial simultània que algú amb una sensibilitat mitjana. Es tracta d’un tret hereditari, el qual s’estima que afecta dos de cada deu persones, de manera igual en homes i dones.

En molts casos, aquesta hipersensibilitat pot derivar en saturació, estrès, bloqueig i fins i tot en malaltia, desenvolupant símptomes o trastorns depressius, ansiosos i altres relacionats amb el sistema immunitari. El desconeixement de l’alta sensibilitat i de les persones altament sensibles, pot fer que els altres les identifiquin com persones inestables emocionalment o altament susceptibles.

La doctora Elaine Aron explica en les seves investigacions que l’alta sensibilitat va lligada a la presència de quatre característiques principals, que han de ser presents en una persona altament sensible per a ser considerada PAS:

1. Profunditat de processament: Dóna voltes i analitza profundament la informació rebuda. Reflexiona i avalua els pensaments i accions repetidament.

2. Gran emocionalitat i empatia: Manifesta una gran intensitat emocional; s’emociona amb facilitat davant de situacions i sensacions. També presenta una gran capacitat empàtica, mostrant més activitat en les zones del cervell on s’ubiquen les neurones mirall.

3. Sensibilitat cap a les subtileses: A causa del seu sistema neurosensorial més fi, té la capacitat de percebre subtileses mitjançant els sentits com sabors, textures, olors, etc. Mostra una elevada sensibilitat sensorial, adonant-se de petits detalls no percebuts per la resta de persones.

4. Sobreestimulació o saturació: El conjunt de les característiques descrites anteriorment, poden portar a la persona altament sensible a saturar-se o sentir-se aclaparat per l’excés d’informació rebuda i el processament d’aquesta.

A més d’aquestes quatre característiques principals, les persones altament sensibles solen presentar alguns dels següents trets:

  • Mostren estrès físic i emocional a través de la pell.
  • Solen sentir-se afectades per sorolls, olors fortes o llums brillants.
  • Entenen la vida de manera col·laborativa i no competitiva.
  • Se senten atretes per les arts i la creativitat.
  • Solen sentir-se insegures d’elles mateixes.
  • Se senten aclaparades per l’excés de feina o les grans multituds.

Considerem que les persones altament sensibles necessiten aprendre a conviure amb aquests trets, pel que es recomana aprendre sobre aquest, acceptar-lo i obtenir tècniques i estratègies per a canalitzar les sensacions i emocions tant pròpies com provocades pel món exterior, aconseguint un major equilibri emocional i amb aquest, una major qualitat de vida.

Esperem que aquesta informació us hagi permès conèixer l’alta sensibilitat o ampliar els coneixements sobre aquesta i sobre les PAS, per a conscienciar sobre aquest tret i ajudar a difondre’l.

Si us ha agradat el contingut, us animem a compartir-lo i a comentar les vostres opinions!

L’Equip de Somni Psicologia.

Hola, ¿ te puedo ayudar?