La intensitat de les emocions

La intensitat de les emocions

En el nostre dia a dia experimentem moltes situacions que fan aflorar les nostres emocions. Les emocions són reaccions o respostes que genera el nostre cos davant de canvis que es produeixen en nosaltres mateixos/es o en el nostre entorn. La valoració que fem nosaltres de l’estímul o esdeveniment és el que provoca una emoció concreta.  

Aquestes són universals i comuns a totes les cultures, i les seves manifestacions també tenen patrons de comportament semblants en tots els individus, amb l’objectiu d’ajudar-nos a sobreviure i a prendre decisions.  

Però, quines són les funcions de les emocions?  

  • Funció social: facilitar la interacció social i expressar el nostre estat d’ànim, mitjançant l’expressió verbal i no verbal.  
  • Funció adaptativa: preparar a l’organisme per l’acció, per a actuar de manera eficient. 
  • Funció motivacional: qualsevol reacció emocional ens motiva a mantenir l’estímul/conducta que l’ha provocat, o pel contrari no ens motiva i promou que ens allunyem d’aquest/a; de la mateixa manera que sentir-nos motivats/des pot provocar també certa reacció emocional.

En referència a les emocions, tot i que existeixen diferents classificacions de quines són els emocions bàsiques de les persones, la més estesa i acceptada és la proposada per Paul Ekman (1979), pioner en l’estudi de les emocions i les seves expressions facials, que proposa sis emocions bàsiques: alegria, tristesa, por, ira, fàstic i sorpresa. 

Els nens i les nenes poden presentar dificultats en la identificació i gestió d’aquestes emocions. I és que, entendre com ens sentim nosaltres i el nostre entorn, pot ser una tasca complicada. Tot i això, l’anomenada intel·ligència emocional és quelcom que es pot treballar des d’edats ben primerenques, el que ens permetrà poc a poc reconèixer les nostres emocions i les d’altres, relacionar-nos millor amb el nostre entorn i coneixe’ns millor a nosaltres mateixos i mateixes.  

Un exercici que pot ajudar a identificar i gestionar les emocions dels nens i nenes és el termòmetre emocional: una escala visual que els permetrà entendre i graduar la intensitat de les seves emocions, així com les respostes que en deriven.  

Conjuntament amb el nen o nena, crearem de manera visual un termòmetre per a cada emoció, amb les seves diferents intensitats. En primer lloc, definirem cada emoció bàsica de manera que el/la nen/a entengui el concepte a nivell global. En segon lloc, dins d’aquella mateixa emoció, presentarem les diferents intensitats en les quals la podem experimentar, de menys intensitat a més intensitat. Finalment, podem afegir diferents ítems que ajudin al nen/a a identificar en quina intensitat es troba: sensacions corporals, expressions facials, respostes conductuals, etc.  

Finalment, podem treballar mitjançant situacions del dia a dia que el nen ens presenti, demanant-li no només que identifiqui quina emoció va sentir en aquell moment, sinó que, a través dels ítems presentats, sigui capaç d’identificar en quin grau la va sentir. 

Un altre pas interessant al treballar amb el termòmetre emocional, és poder brindar al nen o nena estratègies per poder reduir de manera autònoma la intensitat emocional en cas que sigui necessari.  Per exemple, si la reacció emocional d’un nen davant de certa situació es posar-se furiós i explotar a nivell conductual, que no només sigui capaç d’identificar què estar sentint, sinó que pugui tenir les estratègies per aconseguir relaxar-se i, poc a poc, anar reduint la intensitat de la ira.  

Esperem que aquesta proposta us hagi resultat útil! 

L’Equip de Somni Psicologia 

Hola, ¿ te puedo ayudar?