La intensitat de les emocions


WhatsApp Image 2021-06-16 at 10.18.30

En el nostre dia a dia experimentem moltes situacions que fan aflorar les nostres emocions. Les emocions són reaccions o respostes que genera el nostre cos davant de canvis que es produeixen en nosaltres mateixos/es o en el nostre entorn. La valoració que fem nosaltres de l’estímul o esdeveniment és el que provoca una emoció concreta.  

Aquestes són universals i comuns a totes les cultures, i les seves manifestacions també tenen patrons de comportament semblants en tots els individus, amb l’objectiu d’ajudar-nos a sobreviure i a prendre decisions.  

Però, quines són les funcions de les emocions?  

  • Funció social: facilitar la interacció social i expressar el nostre estat d’ànim, mitjançant l’expressió verbal i no verbal.  
  • Funció adaptativa: preparar a l’organisme per l’acció, per a actuar de manera eficient. 
  • Funció motivacional: qualsevol reacció emocional ens motiva a mantenir l’estímul/conducta que l’ha provocat, o pel contrari no ens motiva i promou que ens allunyem d’aquest/a; de la mateixa manera que sentir-nos motivats/des pot provocar també certa reacció emocional.

En referència a les emocions, tot i que existeixen diferents classificacions de quines són els emocions bàsiques de les persones, la més estesa i acceptada és la proposada per Paul Ekman (1979), pioner en l’estudi de les emocions i les seves expressions facials, que proposa sis emocions bàsiques: alegria, tristesa, por, ira, fàstic i sorpresa. 

Els nens i les nenes poden presentar dificultats en la identificació i gestió d’aquestes emocions. I és que, entendre com ens sentim nosaltres i el nostre entorn, pot ser una tasca complicada. Tot i això, l’anomenada intel·ligència emocional és quelcom que es pot treballar des d’edats ben primerenques, el que ens permetrà poc a poc reconèixer les nostres emocions i les d’altres, relacionar-nos millor amb el nostre entorn i coneixe’ns millor a nosaltres mateixos i mateixes.  

Un exercici que pot ajudar a identificar i gestionar les emocions dels nens i nenes és el termòmetre emocional: una escala visual que els permetrà entendre i graduar la intensitat de les seves emocions, així com les respostes que en deriven.  

Conjuntament amb el nen o nena, crearem de manera visual un termòmetre per a cada emoció, amb les seves diferents intensitats. En primer lloc, definirem cada emoció bàsica de manera que el/la nen/a entengui el concepte a nivell global. En segon lloc, dins d’aquella mateixa emoció, presentarem les diferents intensitats en les quals la podem experimentar, de menys intensitat a més intensitat. Finalment, podem afegir diferents ítems que ajudin al nen/a a identificar en quina intensitat es troba: sensacions corporals, expressions facials, respostes conductuals, etc.  

Finalment, podem treballar mitjançant situacions del dia a dia que el nen ens presenti, demanant-li no només que identifiqui quina emoció va sentir en aquell moment, sinó que, a través dels ítems presentats, sigui capaç d’identificar en quin grau la va sentir. 

Un altre pas interessant al treballar amb el termòmetre emocional, és poder brindar al nen o nena estratègies per poder reduir de manera autònoma la intensitat emocional en cas que sigui necessari.  Per exemple, si la reacció emocional d’un nen davant de certa situació es posar-se furiós i explotar a nivell conductual, que no només sigui capaç d’identificar què estar sentint, sinó que pugui tenir les estratègies per aconseguir relaxar-se i, poc a poc, anar reduint la intensitat de la ira.  

Esperem que aquesta proposta us hagi resultat útil! 

L’Equip de Somni Psicologia 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *