Per què és important el vincle terapèutic?

vincle terapeutic

El vincle terapèutic és el motor de qualsevol teràpia. És important que la persona que assisteixi a teràpia tingui una bona connexió amb el/la terapeuta, que segueixin els mateixos objectius i que, en sentir com parla i com concep els pensaments de la persona, aquesta visqui que està sent entesa i escoltada i que les pautes que li proposa es dirigeixen a complir els seus propis objectius.  

Des de Somni Psicologia creiem important fer una primera visita gratuïta per poder conèixer el cas i obtenir informació sobre la demanda que porta el/la pacient, per veure si la professional pot ajudar-lo/la i perquè el/la pacient vegi com es sent: en l’espai en el qual està i si es sent còmode/a amb la professional amb la qual interactua. Venir a teràpia no s’ha de convertir en una obligació, sinó en una necessitat personal i que sigui un espai d’ autocura, on es senti fora de judicis.   
 
Cal distingir el vincle terapèutic amb infants/es, adolescents i adults/es. Els nens i les nenes també necessiten sentir-se a gust, i que les sessions li semblin atractives. Per aquest motiu, es pot treballar a través del joc o a través dels seus interessos. És així com es poden obrir i expressar les seves preocupacions. També per això no s’ha de ser gaire directiu amb les necessitats/objectius que han exposat els seus pares des de l’inici de la teràpia, ja que es poden mostrar inhibits/des o invaïts/des si els parlem de temes que ells/es encara no han comentat.  

En el cas dels/de les adolescents el vincle terapèutic s’ha de generar a través de les necessitats pròpies del o de la adolescent, ja que ells/es tenen més clar les seves inquietuds o preocupacions i tendeixen  a expressar-ho de primeres. De tota manera, igual que amb els infants i els adults en les primeres sessions s’ha d’establir  una bona comunicació  i pactar uns objectius entre professional/pacient.  Necessiten eines que els serveixin en el seu dia a dia, ja que si observen que no hi ha canvis en els seus “problemes” és possible que vulguin deixar d’assistir a teràpia .  

Els/les adults/es tenen una demanda ja molt establerta abans d’iniciar teràpia, però el vincle terapèutic segueix sent el motor de tot el procés terapèutic, atès que es necessiten sentir a gust amb el/la professional i veure què van en una mateixa direcció. El/la professional s’ha d’adaptar  a les seves demandes en un inici i fomentar un ambient de confiança amb el/la adult/a. Malgrat això, si el/la professional observa que cal treballar altres objectius terapèutics a part dels que el/la pacient ha exposat, un cop tinguin un vincle segur, haurà de  comentar-ho de manera oberta per veure si procedeix treballar-ho o, al contrari, és quelcom que no li preocupa.  

Tornant a l’anteriorment exposat, considerem rellevant donar un primer espai sense cap tipus de compromís perquè el/la pacient o els pares del o de la pacient exposin la informació que creuen imprescindible, i que valorin durant un o dos dies si s’han sentit bé amb el/la professional per prendre la decisió d’iniciar teràpia en aquell lloc o buscar alternatives. Els/les professionals són molt conscients que cada persona és única i que depenent de la demanda potser es pot valorar derivar a un altre professional que sigui especialista en els temes o les demandes que tingui el/la pacient.  

Com a consell, si busques ajuda terapèutica i veus que el/la professional no segueix la teva línia de demanda o la manera que et proposa de treballar no és compatible amb la teva forma de ser o d’actuar, no tinguis por a dir-li de manera explícita, ja que el professional no ho viurà pas com un atac, ni molt menys! I finalment, recorda que sempre pots decidir provar canviar de terapeuta. Aquest és el teu dret! Potser amb la nova persona et sentiràs millor i et serà més útil! 

 

Esperem que us hagi resultat molt interessant! Fins el proper dimecres! 

 

L’Equip de Somni Psicologia 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *