Cristina Blanquer

Interessada en els infants i preadolescents, m’he especialitzat en aquest perfil, no només treballant les seves dificultats pròpies, tant emocionals, socials,  cognitives o d’aprenentatge, sinó també tenint en compte el seu entorn, especialment mares, pares i cuidadors. Sota aquesta prespectiva, neix també el meu interès en el paper de la parentalitat, i de com poder ajudar als pares i mares a gestionar de manera òptima la relació amb els seus infants. 

Infants i Preadolescents
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
Trastorns de l’Aprenentatge
Reeducacions, Organització i Gestió del Temps

Judit Garcia

Especialitzada en la intervenció terapèutica tant de pre-adolescents, adolescents i adults, fent un acompanyament als diferents canvis propis i de l’entorn que es generen en aquestes etapes i que poden portar a dificultats emocionals, socials i/o cognitives. De la intenció de fer un bon acompanyament, sorgeix el meu interès en els infants tant amb altes capacitats, com aquells amb trastorns de la conducta.

Preadolescents, Adolescents i Adults
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) 
Altes Capacitats
Trastorns de Conducta
Reeducacions, Organització i Gestió del Temps

Laia Solans

Sempre interessada en la intervenció dirigida als més petits i a les seves famílies, m’he format i especialitzat en aquesta franja d’edat, enfocant-me sobretot en l’estimulació cognitiva i del llenguatge en la primera infància, així com en la intervenció i acompanyament d’infants amb trastorns d’aprenentatge, dificultats en la gestió emocional, habilitats socials i resolució de conflictes.

Intervenció Primera Infancia i Infants
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
Estimulació del LLenguatge i la Comunicació
Trastorns de l’Aprenentatge
Reeducacions, Organització i Gestió del Temps

Laura Viñas

Interessada en la intervenció psicològica dirigida a adolescents i a adults,  identificant aquells problemes o dificultats que sorgeixen dels diferents contextos i que obstaculitzen el dia a dia; i treballant de manera conjunta perquè la persona adquireixi les eines necessàries per a superar-les. A més a més, estic especialitzada amb perfils relacionats amb trastorns del son, trastorns de l’estat d’ànim i  TEA femení.

Adolescents i Adults
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
TEA Femení
Trastorns del Son
Anàlisi d’Equips i Teambuilding