Cristina Blanquer

Interessada en els infants i preadolescents, m’he especialitzat en aquest perfil, no només treballant les seves dificultats pròpies, tant emocionals, socials,  cognitives o d’aprenentatge, sinó també tenint en compte el seu entorn, especialment mares, pares i cuidadors. Sota aquesta prespectiva, neix també el meu interès en el paper de la parentalitat, i de com poder ajudar als pares i mares a gestionar de manera òptima la relació amb els seus infants. 

Infants i Preadolescents
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
Trastorns de l’Aprenentatge
Reeducacions, Organització i Gestió del Temps

Judit Garcia

Especialitzada en la intervenció terapèutica tant de pre-adolescents, adolescents i adults, fent un acompanyament als diferents canvis propis i de l’entorn que es generen en aquestes etapes i que poden portar a dificultats emocionals, socials i/o cognitives. De la intenció de fer un bon acompanyament, sorgeix el meu interès en els infants tant amb altes capacitats, com aquells amb trastorns de la conducta.

Preadolescents, Adolescents i Adults
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) 
Altes Capacitats
Trastorns de Conducta
Reeducacions, Organització i Gestió del Temps

Laura Viñas

Interessada en l’acompanyament psicològic dirigit a adolescents i a adults,  identificant aquelles situacions, problemes o dificultats que sorgeixen dels diferents contextos i que generen malestar en el dia a dia; i treballant de manera conjunta per a que la persona o la parella adquireixi el coneixement, la comprensió i les eines necessàries per a superar-les. 

Adolescents i Adults
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
TEA Femení
Dol i trauma
Trastorns del Son
Teràpia sexual i de parella
Anàlisi d’Equips i Teambuilding

Sara Sánchez

Del meu interès en la intervenció psicològica dirigida als adults neix la preocupació pels infants i adolescents, ja que la nostra historia de vida repercutirà en el benestar psicològic del futur, oferint a la persona un espai de seguretat que li permeti expressar-se sense ser jutjada. A més a més, interessada en trauma i dol, i amb experiència amb perfils relacionats amb dificultats de l’aprenentatge, neurodesenvolupament, estat d’ànim, ansietat i psicosomatització.

Infants, Adolescents i Adults
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
Dol i Trauma
Ansietat i Psicosomatització
Trastorns de l’Aprenentatge
Reeducacions, Organització i Gestió del Temps

Cristina Soler

La meva experiència es basa en la intervenció terapèutica tant de nens/es, adolescents i adults, interessada en l’acompanyament a infants i adolescents amb trastorns del neurodesenvolupament, especialment en TEA, ansietat, habilitats socioemocionals i autoestima. 

Considero que és molt important la comunicació i el treball en equip amb els diferents contextos, entorn familiar i escolar, per assolir el benestar emocional del menor.

Infants, Adolescents i Adults
Trastorn de l’Espectre del Autisme (TEA)
Trastorn per Dèficit d’Atenció
i Hiperactivitat (TDAH)
Trastorns de l’Aprentatge
Reeducacions, Organizació i Gestió del Tiemps

Aina Casarramona

La meva passió per la psicologia comença d’adolescent, amb la voluntat de poder ajudar a les persones a gestionar les seves emocions. D’aquí el meu interès en les diferents etapes del cicle vital, tant en la infancia, l’adolescència i l’ededat adulta, acompanyant a cadascú en el seu procés individual i adaptant-me a les seves necessitats particulars.

Infants, Adolescents i Adults
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
Gestió Emocional
Trastorns de l’Aprenentatge
Reeducacions, Organització i Gestió del Temps

Dídac Agulló

Apassionat de la psicologia més propera a les persones, amb un sentit més comunitari i de com conflueixen les diferents esferes de la nostra vida en el que sentim, patim i ens oprimeix. D’aquí, sorgeix la meva experiència laboral i formativa, encarant-me a una vessant més social, comunitària i política, passant per psicoteràpia en general, masculinitats diverses, risc social, violències, addiccions i conducta alimentària.

Infants, Adolescents i Adults
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
Trastorns de Conducta
Adiccions
Trastorns de la Conducta Alimentària
Reeducacions, Organització i Gestió del Temps

Guillermo García

Compromès amb l’abordatge terapèutic en infants, adolescents i adults. Treballo des d’una perspectiva integradora, enfocant-me principalment en la regulació de les emocions, comportaments desadaptatius i aspectes relacionats amb les cognicions. Interessat en els trastorns d’ansietat, trastorns emocionals i altres problemes que poden sorgir en el transcurs de la vida que poden interferir en el dia a dia.

Infants, Adolescents i Adults
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA)
Gestió emocional
Trastorns de l’Aprenentatge
Reeducacions, Organització i Gestió del Temps