desenvolupament

Estimulació emocional i infancia

Es considera la infància com el període del desenvolupament més important i significatiu per a la formació de l’individu. És en aquesta etapa en la qual s’estableixen les bases per al seu futur desenvolupament en totes les àrees: emocional, cognitiva, social i emocional.    Aquesta etapa està marcada especialment pel creixement físic, el desenvolupament sensorial i perceptiu, el desenvolupament del llenguatge i altres formes d’expressió; i les habilitats intel·lectuals, socials i emocionals.    Quan parlem de la infància, parlem d’una etapa en… Read More »Estimulació emocional i infancia