TEAMBUILDING

pexels-fauxels-3184296
pexels-fauxels-3184418

Anàlisi d'equips

Dinàmiques Grupals

El servei d’anàlisi es realitzarà en una activitat lúdica pactada anteriorment, on les professionals de Somni Psicologia avaluaran les dinàmiques grupals, la comunicació i els rols de cada un dels integrants del mateix.

També es valorarà esbrinar quina persona és el líder, i quin estil de lideratge empra. Posteriorment del anàlisi, s’entregarà un informe amb els aspectes observats, punts forts i punts a millorar, i s’oferirà una formació específica per tal de potenciar la millora adequada d’habilitats i aspectes concrets.

El servei de formació per empreses anirà dirigit específicament a les necessitats observades en la fase d’anàlisi i/o demandades per la companyia.

Seran formacions personalitzades a les exigències de l’àmbit empresarial en que treballa el client, i a les mancances observades.

CENTRES COL·LABORADORS

ocata
dual